Al Munir (Pakej Individu Expand

Al Munir (Pakej Individu)

  •       Pengurusan jenazah hingga selesai
  •       Wang tunai RM 1,000
  •       Dokumen pengurusan pusaka (Wasiat, Hibah, Harta Sepencarian)
  •       Infaq RM 200
  •       Khatam Al – Quran
  •       Zikir Tahlil
  •       Perlindungan takaful kemalangan RM 30,000

RM120.00